Zerust VCI plast & kapsler

Ingen behov for olje, coating eller tørkemiddel. Korrosjonsbeskyttelsen ligger i emballasjen!


ZERUST VCI-Emballasje

De aktive VCI-molekylene damper ut av bæreren (som kan være plastfilm, papir etc). Deretter avsettes VCI på alle flater inne i forpakningen og gir alle flater korrosjonbeskyttelse. Overflater som ellers ville vært umulig å komme til med coating eller annen korrosjonbeskyttelse er nå like godt beskyttet med VCI. Molekylene ligger i et tett og tynt lag som beskytter mot fukt, salter, gass, smuss og annet som kan gi korrosjon.

Når VCI-bæreren fjernes, for eksempel ved å pakke ut godset, fordamper også VCI-molekylene etterhvert. Dette betyr at produktet kan for eksempel gå til maling uten ytterlige behandlinger som fjerning av coating etc.o

Zerust er verdens største produsent av VCI og leverer til mange av de store bilfabrikkene.

Vår mest brukte form for VCI er VCI-plast. Denne både ser ut og oppfører seg som annen plast til emballering men er altså tilsatt VCI for å gi korrosjonbeskyttelse.

Den finnes i varianter som; folie, pallehetter, poser, lynlåsposer, strekkfilm, krympeplast etc.

VCI plast er også tilgjengelig i en Outdoor Preservation Shrink Film, altså en tykk krympefilm med UV-resistens nok til 3 års problemfri utvendig lagring. Spesielt egnet ved sjøeksport eller langtids lagring i fuktige omgivelser.

ZERUST VCI-KAPSLER

Kapslene er designet for å gi korrosjonbeskyttelse i ikke-ventilerte koblingsbokser, elektro-skap og i verktøy/utstyrsbokser.

Når kapslene er pakket ut utskilles en gass ved lavt trykk som setter seg i et molekylært sjikt på alle metalloverflater i beholderen, selv om den er bygd opp med kompleks isometri. Kostnader med avbrudd-, vedlikehold og havari forårsaket av korrosjon reduseres. Det beskyttende laget av VCI-molekyler endrer ikke metallenes resistens, magnetiske eller termiske egenskaper.

Zerust VCI-kapsler gir 12 eller 24 mnd korrosjonbeskyttelse fra salt, fukt, gasser, H2S og luftbåren forurensning.

Enkel installasjon - Effektiv i fuktige og forurensede miljøer - Multimetall beskyttelse - Ikke helseskadelig å håndtere - Trenger ikke å fjernes - Beskytter under lagring og drift - Endrer ikke metallenes resistens, magnetiske eller termiske egenskaper - Fri for aminer, silikoner og fosfater - Ikke mulig å overdosere

  • Velg kapsel etter størrelse på skap og ønsket beskyttelsestid.
  • Installer kapselen i skapet ved å fjerne beskyttelsestape og plastpose. Avmerk installasjonsdato.
  • Husk at gassen spres i kuleform. Kan settes opp/ned eller på siden så lenge det er i senter av skapet.
  • Perioden kan reduseres som følge av luftgjennomstrømning, store volum, porøsitet i metall

VELG RIKTIG - SPAR PENGER
Vår Infoposter hjelper deg å velge riktig kapsel.
Du kan få tilsendt plakatstørrelse for lageret på epost - eller bruk tabellen under.


STØRRELSE PAKKE BxHxD [mm] Beskytter [liter] / [år]
VC05-1 50/eske 28x25x18 60 ltr / 1 år (el. 30 / 2)
VC1-1 50/eske 55x25x18 118 ltr / 1 år (el. 59 / 2)
VC2-1 25/eske 55x30x23 938 ltr / 1år(el. 459 / 2)
VC2-2 10/eske 77x30x23 938 ltr / 2 år
VC6-1 1/eske 205x103x50 24000 ltr /1år
3/4" Plas-Tab 25/1000 20x20x3 4 ltr /2 år
Hvor er det oprtmalt ha plassere kapselen
Se film om Zerust VCI Emittere
Se film om Zerust VCI Film
Se film om pakking med VCI plast

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...