Tiltwatch indikator

SKU
11110011
kr 52,25 kr 41,80

Tiltwatch avslører om sendingen din har veltet underveis.

Når sendingen er i varemottaket får mottaker beskjed om å sjekke om velteindikatoren er utløst før han signerer for mottak. Dermed kan håndtering av sendingen påklages. Etiketter selges separat.