Zerust VCI Kapsel VC2-2, Eske à 10

SKU
10201202

Zerust VC2-2 kapsel beskytter 938 liter i 2år

kr 1725,00 kr 1380,00

ZERUST ICT® VCI-kapsler er designet for å beskytte mot korrosjon i koblingsbokser, elektroskap og i verktøy/utstyrsbokser.

Eksempelvis beskytter en VCI 05-1 en 60-liters beholder, f.eks et elektrokabinett, i 2 år mot korrosjon. VCI er en fellesbetegnelse for dampfase inhibitorer. Når kapslene er pakket ut utskilles en gass ved lavt trykk som setter seg av i et molekylært sjikt på alle metalloverflater i beholderen, selv om beholderen er bygd opp med kompleks isometri. Beskyttelsessjiktet damper sakte av når skapet blir åpnet igjen. Pass derfor på at kabinettet er tett.

VC05-1  28x25x18mm skumkapsel  50/pk 118 liter/1år. 60 liter / 2 år
VC1-1  55x25x18mm skumkapsel   50/pk 118 liter/1år. 60 liter / 2 år
VC2-1  55x30x23mm plastkapsel   25/pk 938 liter/1år. 469 liter / 2 år
VC2-2  77x30x23mm plastkapsel   10/pk 938 liter/2 år
VC6-2  205x103x50mm plastkapsel  1/pk 24m3 /2 år
VC 3/4" Plas-Tab 20x20x3mm plastbrikke 25/pk 4 liter / 2 år
ActivPak LS-35 129x86x10mm pose 10/pk 1000 liter / 1 år