Protect-a-pak støtindikator

SKU
Protect-a-pak

Støtindikator som leveres i sensitivites-klasser 10g,20g,30g .. og opp til 100g

kr 0,00 kr 0,00

Protect-a-pak støtindikator avslører om sendingen din har vært utsatt for hardhendt behandling underveis i transporten. Dette er en svært visuelt avslørende indikator som fanger opp støt fra alle sider. 

Forebygger røff håndtering pga sitt mekaniske kule/fjær-system. Advarslen kan forsterkes med en etikett som monteres rundt indikatoren.

Klebes direkte til overflaten eller med en spesiell monteringsflens.

Når sendingen er i varemottaket får mottaker beskjed om å sjekke om indikatoren er utløst før han signerer for mottak. Dermed kan håndtering av sendingen påklages. Etiketter selges separat.

Leveres i sensitivites-klasser 10g,20g,30g .. og opp til 100g