6 tips til å få rusten under kontroll - Erik Holsvik - Pakking, Preservering, VCI - Reál Marine AS

6 tips til å få rusten under kontroll

Å åpne en container for å oppdage korrosjon på metallgjenstander er frustrerende. Det betyr ofte tapt tid, tapte frister og misfornøyde mennesker i forsyningskjeden din. Tapet og/eller arbeid som må gjøres på nytt på grunn av de korroderte produktene, pluss innvirkningen på bedriften blir totalt til en betydelig kostnad. Korrosjon kan være komplisert og kan være forårsaket av en kombinasjon av faktorer under produksjon og lagring. Den gode nyheten er at det er noen enkle trinn du kan ta for å eliminere vanlige kilder til korrosjon på metallproduktene dine med en gang.

For å se etter noen årsaker til korrosjon, er et av de beste stedene å starte håndtering og emballering av delene. Dette er noen ting du kan gjøre uansett hvilken type emballasje du bruker.

  1. Bruk rene hansker

Bruker personellet rene hansker? Bruker de i det hele tatt hansker? Hender og til og med skitne hansker er kilder til skitt og forurensninger som forårsaker såkalt fingerprint korrosjon. Gi rene hansker til arbeidstakere som håndterer og pakker deler, og lær dem opp. Det er viktig å bytte ut hanskene regelmessig eller når hanskene blir tilsmusset.

  1. Pakk kun metaller som er rene og tørre

Rester av vann og metallbearbeidingsrester er de viktigste kildene til korrosjon. Metaller må være tørre og rene for forurensninger og rester før de pakkes, ellers har de ingen sjanse mot korrosjon.

  1. Pakk metaller ved samme temperatur som romtemperaturen

Hvis metaller pakkes når de fremdeles er varme eller varme, kan fuktighet kondensere på metalloverflaten når den avkjøles og bli en kilde til korrosjon. Å vente til deler har samme temperatur som omgivelsestemperatur reduserer risikoen for kondensert fuktighet inne i emballasjen.

De neste tipsene er spesielt for brukere av VCI-emballasje. VCI står for Volatile Corrosion Inhibitor . VCI-pakkeprodukter fungerer ved å sende ut molekyler som hemmer korrosjon. Molekylene danner et tynt, beskyttende lag på en metalloverflate. Dette usynlige laget hindrer fuktighet og miljøelementer i å reagere med metalloverflaten og forårsake korrosjon. VCI-emballasje er tilgjengelig i mange leveringssystemer, som for eksempel VCI-folie , VCI-kraftpapirark og til og med drop-in VCI-kapsler.

Her er tre tips du må huske på for å maksimere effektiviteten til VCI-emballasjeproduktene.

  1. Sørg for at emballasjen er tett

VCI kan bare fungere i et tett miljø, så sørg for at VCI-poser er tett lukket. Brett eller rull dem lukket og fest pakken med tape eller strips. Poly VCI-poser kan sveises med sveisetang for plast, og noen poser leveres med lynlås. Forsikre deg om at de er brettet slik at alt vann som faller på dem renner av.

  1. Bruk nok VCI-emballasje

VCI-molekylene må nå metalloverflatene for å beskytte dem. For tettpakkede deler eller store pakker med solide lag, legg til VCI-ark eller diffusorer i hvert lag. Vi kan hjelpe deg med å komme frem til best mulig pakkemetode for dine produkter!

  1. Forhindre at metaller berører papp og tre

Paller og beholdere laget av papp og tre er vanlige kilder til korrosjonsproblemer. De inneholder fuktighet, syrer og andre forurensninger som forårsaker rust. Bruk pallhetter/pallposer med VCI og beskytt metaller fra etsende papp ved bruk av VCI polyfilm eller Kraft papirark.

Denne artikkelen er hentet fra Zerust.com