Produktfilter

Zerust VCI-kapsler (emittere) er designet for å gi korrosjonbeskyttelse i ikke-ventilerte koblingsbokser, elektro-skap og i verktøy/utstyrsbokser.

Når kapslene er pakket ut utskilles en gass ved lavt trykk som setter seg i et molekylært sjikt på alle metalloverflater i beholderen, selv om den er bygd opp med kompleks isometri.
Det beskyttende laget av VCI-molekyler endrer ikke metallenes resistens, magnetiske eller termiske egenskaper.
Zerust VCI-kapsler gir 12 eller 24 mnd korrosjonbeskyttelse fra salt, fukt, gasser, H2S og luftbåren forurensning.

10 products Funnet i VCI Kapsler

Zerust VCI Kapsel VC05-1, Eske à 50
  • 1.650,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC1-1, Eske à 50
  • 1.850,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC1-2, Eske à 10
  • 450,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC2-1, Eske à 25
  • 2.250,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC2-2, Eske à 10
  • 1.380,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC6-2
  • 1.230,00 kr
Zerust VCI 3/4" Plastabs
  • Fra 550,00 kr
VCI Stickers
  • 799,00 kr
Zerust ActivPak (LS)-35, eske à 10
  • 580,00 kr
Zerust VCI Kapsel VC6-1
  • 1.105,00 kr