Case study: Preservering av varmeveksler - Erik Holsvik - Manualer, Pakking, Preservering, VCI - Reál Marine AS

Case study: Preservering av varmeveksler

Varmevekslere, enten de er nye eller restaurerte har kompleks geometri som gjør de utsatt for korrosjon. Tradisjonell vask og preservering er vanskelig.

Zerust produkter gjør preservering av varmevekslere enkelt med høykonsentrerte VCI kapsler på innsiden og og VCI plast på utsiden.

VCIen på innsiden av kapslingen penetrerer alle hulrom, i tillegg til innsiden av rørene og beskytter mot korrosjon. UV resistent krympeplast gir en ekstra beskyttelsesbarriere. Tørkemiddel som silica gel mellom disse lagene minimerer fuktighet og tilrettelegger for langvarig beskyttelse. 

Som alltid ved korrosjonsbeskyttelse er det viktig at overflatene er rene og tørre for at preserveringen skal fungere optimalt. Gamle, korroderte vekslere må gjennom rengjøring først slik at salter, ioner og gammel rust fjernes. Vi har egne prosedyrer og kjemikalier for dette. Her er et par eksempler. Ta kontakt dersom det er relevant. 

Vekslere har svært utfordrende isometri, noe som gjør preservering krevende. Det er svært mye metalloverflate i forhold til totalvolumet. Dermed kreves det langt flere VCI molekyler enn om objektet var en tom tank. Dessuten skal molekylene vandre gjennom lange og trange rør ved gassdiffusjon. Det kreves kraftige VCI kjemikalier, som for eksempel vårt ActivPak VCI pulver.

Varmevekslerhuset og komponenter kan også bli beskyttet med Zerust VCI produkter: tilkoblingspunkter er kledd med VCI plast og VCI kapsler er plassert på innsiden av huset.

Hele varmeveksleren er deretter pakket i Zerust VCI plast og krympet for utendørslagring. 

Varmevekslere som skal lagres innendørs kan pakkes med den gule VCI plasten uten bruk av utendørs krympeplast.