Hvor mye silica gel skal jeg bruke? - Erik Holsvik - Preservering, Silica gel, Tørkemiddel - Reál Marine AS

Hvor mye silica gel skal jeg bruke?

Svaret er dessverre ikke alltid svart/hvitt, men her skal vi vise hvordan du best mulig kan beregne hvor mye silica gel du skal bruke for å holde korrosjonen unna.

Først litt om silica gel. Hva er det, og hvordan virker det? Wikipedia sier at «Silica gel er en amorf og porøs form av silisiumdioksid, bestående av et uregelmessig tredimensjonalt rammeverk av vekslende silisium- og oksygenatomer med hulrom og porer i nanometerskala.» På godt norsk betyr det at perlene har masse hulrom i overflaten som gir stort overflateareal, faktisk opp til 750-800 m2/g! Den store overflaten og hulrommene gjør at silica gel tiltrekker seg de fleste væsker via adsorpsjon. Det er med andre ord ingen kjemisk reaksjon, kun mekaniske krefter. Dette gjør silica gel trygt å bruke til de aller fleste formål og det er også grunnen til at det er universaltørkemiddelet alle kjenner.

Mest vanlig er hvit silica gel, som vi lagerfører i poser fra 3g og opp til 2,5kg. Selvindikerende silica gel skifter farge etter hvert som den blir mettet av fukt. Selvindikerende silica gel lagerfører vi i både 4kg bøtter og 25kg spann.

Beregning av tørkemiddel

Silica gel tar opp mer enn 30% av sin egen vekt i fuktighet, og kan senke den relative fuktigheten i en lukket beholder ned til under 2%. I praksis oppnås ikke disse verdiene, i alle fall ikke samtidig. Vi må forenkle ved å begrense formålet til å stanse korrosjon ved å holde relativ luftfuktighet (RH) under 40%.

Beregning av mengde silica gel er avhengig av lagring/transporttid og emballasjens evne til å hindre at vanndamp trenger inn til produktet. Alle emballasjer, containervegger etc slipper gjennom vanndamp i varierende grad. Du må altså finne dette gjennomgangstallet (WTR) i en tabell og beregne arealet av alle veggene (A) samt hvor lenge du skal lagre(T). Husk å legge til eventuell startfuktighet som er i godset du skal pakke. Egentlig bør du også korrigere for klimaet du skal lagre i, men i forutsetningene velger vi å se på dette som en vanlig sjøreise.

  • Finn arealet A[m2] av alle veggene i containeren
  • Finn fuktgjennomgangstallet WTR
  • Finn transporttiden T[dag]
  • (WTR for 0,2mm plast = 0,4)
  • (WTR for standard alufolie = 0,05)
  • Silica gel mengde [g] = (WTR x A x T) x5

EKSEMPEL:

1 kasse med 6 sider på 1x1m og vegger av 200μ plastfilm vil i løpet av 90 dagers transport kreve [0,4 x (1x1x6) x 90] x 5 = 1080g Silica Gel.

Dette er en forenklet og gjennomsnittlig formel, men gir en god pekepinn på hvor mye silica gel du skal bruke for å forhindre korrosjon under lagring eller transport. Vær oppmerksom på at andre typer tørkemiddel som f.eks bentonitt har forskjellig vekt/adsorpsjonsrate, ofte forklart som TME, tørkemiddelenhet. Husk også å dobbeltsjekke WTR-verdien for din emballasje.

Forenklet beregning av tørkemiddel

Mye gods transporteres i containere hvor WTR og areal er kjent. Vi kan derfor bruke en tommelfingerregel som sier at:

For en vanlig 90 dagers sjøreise trenger du 16kg silica gel for en 20 fots container. Det tilsvarer 0,5 kg pr m3 hulrom.

Et skap på 50 liter krever altså 25 gram silica for å holde seg tørt i 3 måneder. På et tørt lager kan en anta at det er tilstrekkelig i minst 6 måneder, men da må man altså vurdere hvor tett skapet er og hvor fuktige omgivelsene er.

 

16 kilo silica for en 20-fots container