Nå kommer VCI-kapselen VC1-2! VC05-1 utgår - Jon H Leren - Pakking, Produktpresentasjon, VCI - Reál Marine AS

Nå kommer VCI-kapselen VC1-2! VC05-1 utgår

Vi introduserer VC1-2!

Den nye kapselen skal beskytte skap opp til 118 liter i 2 år. Frem til nå har vi manglet en kapsel for små skap med katalogytelse 2 år. Alle kapsler som har navn som slutter med -2 har varighet i 2 år.

Samtidig utgår den lille VC05-1,
eller 1-1(s) som den heter i andre markeder. VC05-1 var rett og slett en VC1-1 med mindre svampmateriale rundt. Derfor ble den unødvendig. VC1-1 er altså identisk med VC05-1 når det gjelder kapasitet. VC05-1 vil allikevel være tilgjengelig fra lager inntil videre.

Zerust VC1-2

Zerust VC1-2 har vårt artikkelnummer 10201102 og vi har registrert kapselen i EFO-Basen med elnummer 1834113. 

 

Om katalogytelse

Når vi bestemmer en kapsels beskyttelsestid ser vi på hvor lenge en viss mengde kjemikalier klarer å opprettholde et visst damptrykk i et definert volum. En gitt mengde VCI-materiale vil klare å holde tilstrekkelig damptrykk i f.eks dobbelt så lang tid som katalogen sier hvis volumet den skal beskytte er vesentlig lavere. Men her er det mange forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. Derfor valgte vi å introdusere VC1-2 for å fjerne all tvil. 

I første omgang lanseres VC1-2 kun i det norske markedet. Dette er for å møte kravene om 24 måneders beskyttelse som vi finner i mange norske offshore spesifikasjoner. 

Om prising

Vi reduserer prisen på VC1-1 ned mot prisen på VC05-1, som utgår.
VC1-2 blir priset mellom VC1-1 og VC2-1.
De øvrige prisene blir uendret.

Plassering av kapselen

Gassen brer seg ut i skapet ved diffusjon fra et tørrstoff. Stoffet har en viss kraft til å bre gass ut i kuleform, men det stopper til slutt. Denne grensen bruker vi til å bestemme katalogytelse på kapselen. 

Du kan tenke deg at det dannes en slags badeball av beskyttende atmosfære. Delene du skal beskytte bør befinne seg inne i badeballen. Størrelsen på badeballen har vi regnet om til størrelse på skapet kapselen kan beskytte.

Hvis du har store eller lange skap bør du tenke at du skal stable flere baller i skapet, med kapselen plassert så nær senter av ballen som mulig.

Hvilken VCI-kapsel?

Zerust har et spekter av kapsler som dekker fra 4 liter til 24.000 liter.

  • For transmittere, koblingsbokser, brytere kan du velge 3/4" Plastabs. Disse er ikke større enn et tykt frimerke og får alltid plass. Allikevel dekker de opp til 4 liter i 2 år. Plastabs har som alle emittere dobbeltsidig tape.
  • For små elektroskap bruker vi VC1-1. Denne emitteren dekker opp til 118 liter i 1 år. 
  • For små elektroskap kan du også bruke i VC1-2. Denne emitteren dekker opp til 118 liter i 2 år. 
  • For Rittal-rack som på bildet over bruker vi VC2-1 eller VC-2 som begge dekker 938 liter, i henholdsvis 1 eller 2 år. Men i henhold til "badeballteorien" over bør du bruke 2 VCI-kapsler adskilt fra hverandre.
  • For større sentraler kan du bruke flere VC2-1 eller VC2-2 eller den kraftige VC6-2 som dekker hele 24 m3 i 2 år
  • Det går ikke an å overbeskytte. Sett i så mange du vil :-)
  • En liten nerdeopplysning til slutt:
    Du finner alle opplysningene i varebetegnelsen. Det første tallet VC(2)-1 angir diffusjonsradiusen i fot, altså (2x0,3m)=0,6m. Badeballen har altså radius 0,6m. Det andre tallet VC2-(1) angir beskyttelses perioden i år, altså 1 år. 
VC3/4" Plastab 20x20x3mm  4 liter 2 år
VC1-1 Kapsel/Emitter 55x25x18mm 118 liter 1 år
VC1-2 Kapsel/Emitter 55x30x23mm 118 liter 2 år
VC2-1 Kapsel/Emitter 55x30x23mm 938 liter 1 år
VC2-2 Kapsel/Emitter 77x30x23mm 938 liter 2 år
VC6-2 Kapsel/Emitter 205x103x50mm 24m3 2 år