Preservering i tuneller – en fuktig utfordring - Erik Holsvik - Manualer, Silica gel, Tørkemiddel, VCI - Reál Marine AS

Preservering i tuneller – en fuktig utfordring

Preservering i tuneller – en fuktig utfordring

Å preservere elektronisk utstyr i tuneller er en utfordring – først og fremst pga den ekstremt høye luftfuktigheten og den lange anleggsfasen. Temperaturene er ganske forskjellige fra oppe på bakken, og grunnvannet er påvirket av konstruksjonene. Vi har etterhvert bygget oss opp god erfaring med å beskytte utstyr samferdselsprosjekter i Norge. Her får du informasjon om hvordan du skal beskytte elektroskap og annet elektronisk utstyr i kabinetter fram til prosjektet er ferdig.

I tuneller er det ofte luftfuktighet opp mot 100% RH – både dag og natt, hele året. Dette gjør preservering vanskelig ettersom utstyret ofte står i månedsvis før strømmen skrus på. Da er det spesielt viktig å beskytte ved å kontrollere atmosfæren og bruke korrosjonshemmere.

 

Utfordringer

 • Elektronikken står i miljø med nær 100% RH
 • Det foregår byggearbeider som utvikler fukt og endrer pH på vannet
 • Det er ikke mulig å sette på varme eller avfuktere
 • Elektronikken står strømløs i en lang periode
 • Det er vanskelig å forsegle skap som man stadig skal koble til
 • Elektroprodusenten krever at utstyret skal lagres tørt
 • Tiltak må gjennomføres med disiplin i planlagte intervaller.

Løsning

Målet må være å utvikle en løsning som kan aksepteres av komponentleverandørene og byggherren.  Det er utfordrende å lagre elektrokabinetter tørt fram til oppstart, slik det gjerne står i garantikravene fra produsenten. Tørt vil i praksis si relativ fuktighet på under 40-50% RH. Når omgivelsene har 100% RH så skal det ikke mye til før dette er passert. Vårt forslag er ofte en fler-stegs løsning:

 • Kabinettene må holdes lagret i en tørr atmosfære fram til installasjonen.
 • Før kabinettene monteres, og aller helst før de fraktes inn i det fuktige området, installeres tørkemiddelposer, flashrust-inhibitor og VCI-kapsler. Tørkemiddelposens oppgave er å fjerne fukt raskt og bringe luften under 50% slik at inhibitorene får et godt og tørt utgangspunkt for å virke best mulig. Det er nødvendig med alle 3 fordi man i praksis ikke klarer å tette alle skap så godt at fukten holdes helt vekke. Inhibitorene sender ut en beskyttende gass som fester seg på alle overflatene. Flashrust-inhibitoren utvikler beskyttelsen lynraskt og gassen fra VCI-kapselen tar vare på skapet på lang sikt. Det fine er at inhibitorene er effektive selv om skapet blir litt fuktig etter hvert.
 • For kontroll kan det legges et fuktindikatorkort inne i skapet.
 • I utgangspunktet er skapet nå beskyttet mot korrosjon selv om indikatorkortet viser nivåer langt over 50% RH. Det er imidlertid greit å bruke kortet til å dokumentere hvor tett innpakkingen er og påse at tørkemiddelet byttes ut før det oppstår «fritt» vann på veggene.
 • Skapet lukkes, åpninger tettes igjen og hele kabinettet kles inn med 0,2mm fuktsperre. Skjøter teipes.
 • Skapet merkes med preserveringsdato og «Do not open unnecessarily»
 • Dersom du nå allikevel åpner skapene en kort stund daglig vil ny fukt slippes inn, og tørkemiddelposene vil mettes raskere. De to inhibitorene vil uansett ikke påvirkes nevneverdig av inspeksjonen.
 • Silica gel bør byttes når indikatorene viser ca 70% RH eller hver tredje måned.
 • Flashrust-inhibitoren og VCI-kapselen vil vare i 2 år under normal drift. Selv om inhibitorposen «krystalliserer» vil den fortsatt være effektiv. Du vil kjenne igjen en fruktig duft når du åpner skapet som viser at den beskyttende gassen sendes ut.

   

Produktene

 1. Hurtigvirkende VCI
  Zerust LS-35 | Reàl Marine AS
  Zerust AktivPak LS-35 er en ekstremt hurtigvirkende VCI (volatile corrosion inhibitor) og FCI (Volatile Flash Corrosion Inhibitator) som beskytter mot blant annet flashrust. I så fuktige miljøer som tuneller er det viktig å beskytte raskt, så metaller ikke blir eksponert for lenge. Èn pose er nok til å beskytte opp til en kubikk på minutter. Dessuten varer virkningen i ett år fra installasjonen.
 1. Tørkemiddel
  Et elektroskap må pakkes tett med plast og tapes tett. Pakninger må være tette og gjennomføringer må blendes.  For å fjerne fukt som fremdeles er inne i skapet og for å holde det tørt over tid brukes 250-500g poser med silica gel. Bruk en 0,5 kg silica pr 1m3, i fuktige miljøer gjerne 5 ganger så mye silica. 
  Det er viktig at silica gelen blir oppbevart riktig og ikke åpnes før bruk, ellers vil den begynne å suge til seg fuktighet fra luften. Dersom det er mulig bør posen med silica gel henges opp inne i skapet. Hvis det er ikke er mulig, legg posen på et trygt sted, så høyt oppe som mulig inne i skapet.
  Dersom det skal utføres kontroller på skapene underveis i konstruksjonsfasen er det viktig å ha faste rutiner for kontroll og bytte av både silica gel og VCI.

 1. Langtidsvirkende korrosjonshemmere (VCI Kapsler)
  For å beskytte skapet over lang tid må du bruke VCI Kapsler, disse gir beskyttelse i 1-2 år avhengig av type og størrelse. Kapslene skiller ut en
  usynlig gass med VCI-molekyler som fester seg som en usynlig hinne på
  Zerust VCI Kapsler | Reál Marine AS
  alle metalliske overflater inne i den lukkede beholderen. Denne hinnen hindrer elektrolytten (fukt) kontakt med katode/anode (metall) – dermed kan ikke korrosjon oppstå. Skapene og koblingsbokser installeres gjerne år før prosjektet blir ferdigstilt, det er
  derfor viktig å merke skapene med installasjonsdatoen til VCI kapslene og dato for utbytting. .

Noe uklart? Ta gjerne kontakt, så skreddersyr vi løsninger til ditt prosjekt!

Flere blogginnlegg

Hvordan bruke Zerust VCI papir
 • 20. jan 2023
Hvordan bruke Zerust VCI papir

Flere og flere pakker produktene sine i VCI papir i stedet for plast, men hvordan gjør man det på riktig måte? Det får du lære her!

Hvordan bruke Zerust rustbeskyttende coatinger
 • 20. jan 2023
Hvordan bruke Zerust rustbeskyttende coatinger

Når man skal bruke Zerust korrosjonsbeskyttende coatinger er det viktig at man bruker det riktig for et perfekt resultat. Her kan du se hvordan du får et rustfritt resultat hver gang!

Hvordan bruke rustfjerner
 • 20. jan 2023
Hvordan bruke rustfjerner

For å få best mulig resultat ved bruk av Zerust rustfjerner er det viktig med godt forarbeid og at stegene følges. Her kan du se hvordan du får best mulig resultat og hvordan du bruker rustfjerner!

Hvordan bruke krympeplast
 • 20. jan 2023
Hvordan bruke krympeplast

Hvordan man pakker produkter med krympeplast er en kunst og det krever trening for å få et skikkelig godt resultat. Denne guiden er skrevet av Zerust for hvordan man bruker Zerust OPS krympeplast med VCI, men er like gjeldende for vanlig krympeplast!

Hvordan installere Zerust VCI kapsler
 • 20. jan 2023
Hvordan installere Zerust VCI kapsler

Riktig installasjon av Zerust VCI kapsler er avgjørende for best mulig korrosjonsbeskyttelse. Her ser du hvordan du gjør det på riktig måte avhengig av hvor store skap du skal beskytte!