Ultra-rask FCI mot flash korrosjon - Jon H Leren - Produktpresentasjon, VCI - Reál Marine AS

Ultra-rask FCI mot flash korrosjon

Flash rust er et litt vagt definert navn på et ganske konkret problem. På nylig bearbeide jernmetall overflater som eksponeres mot luft dannes et oransje støv, "jern III hydroksyd", gjerne i løpet av minutter eller få timer. Hvor raskt dette skjer avhenger av hvor fuktig metallet og miljøet er, Særlig raskt skjer det i de tilfellene at salter og ioner er til stede. 

Flash rust er en utfordring som oppstår etter

  • Maskinering, dreing, støping
  • Hydrojetting 

Felles for begge tilfellene er det har vært (ofte naturlige) forurensninger under produksjonen, enten fra miljøet, fra vannet som er brukt, eller fra kjemikalier som er brukt under maskineringen. I en kontrollert produksjon av maskindeler kan rustforløpet bremses ved å endre skjærevæsker og bad, og ved å sørge for å holde god renhet på begge. Maskinerte metaller kan oljes, coates eller overflates for å hindre at luft slipper til. Men det er ikke alltid praktisk mulig, f.eks i et mellomstadie i produksjonen.

Kjapp VCI = FCI pakking

Med Zerust FCI-inhibitor kan maskinerte deler lagres i en beskyttende atmosfære som bygger seg lynraskt opp. Prinsippet er det samme som i en VCI emballasje, som beskytter metall i lang tid på lager. Zerust Activ Pak kombinerer både VCI og FCI. FCI-komponenten damper ut korrosjonsbeskyttende molekyler i løpet av minutter, før flash rust rekker å dannes. Plasser en ActivPak sammen med godset i en forseglet emballasje. Se hvordan her.

Ved hydrojetting

Metalloverflater som er vasket med en hydrojet ruster umiddelbart fordi det finnes salter og ioner i vannet. Teoretisk sett kunne man brukt et ultrarent vann for å unngå dette, men kostnadene er gjerne altfor høye. Som et alternativ kan vannet tilsettes et vaskemiddel som er spesielt designet for å håndtere salter og ioner, enten under hele spyleoperasjonen eller som en "ione-rens" etter spylingen. 

Høytrykkvask med 1,5-2% Zerust Axxavis WBA-10 tilsatt vannet.

WBA-10 (water blast additive) er en inhibitor som er spesialutviklet for å fjerne salter, ioner, klorider fra overflater. Ved å fjerne ioner stoppes korrosjon. Dermed oppnås også et optimalt grunnlag for utvidet beskyttelse med for eksempel coatinger. WBA-10 sørger også for at spylte overflater ikke raskt forringes av flash-rust. På malte overflater ved lavere trykk fungerer WBA-10 som et vaskemiddel som fjerner salter spesielt godt.

Overflatene lufttørkes kun etter behandling