Støtindikatorer Del 2 - Monteringsprosedyre - Jon H Leren - Manualer, Støtindikator - Reál Marine AS

Støtindikatorer Del 2 - Monteringsprosedyre

SHOCK INDICATOR  - PROSEDYRE

 Dette er del 2 i artikkelserien om støtindikatorer. Vil du lese del 1 om hvorfor du burde bruke støtindikatorer på forsendelsene dine, trykk her. Del 3 om hvordan du skal velge riktig sensitivitet ligger her

Shock Indicator monteres på utsiden av forpakninger som inneholder sensitivt gods med høy verdi.

Det du trenger:

 • Shock Indicator (gul, blå, rød, grønn eller lilla)
 • Følge-etikett (mini-sticker) for å feste på pakkseddelen.
 • A5-etikett som forsterker budskapet. (Opsjon)
 • Fragile etikett eller Forsiktig tape (Opsjon)

Fraktdokumentene på en forsendelse som er beskyttet med Shock Indicator skal tydelig beskrive dette. Fraktdokumentene skal inneholde:

 • Håndteringsinstruks for befrakteren
 • Pakkseddel merket med Shock Indicator følge-etikett

 

Støtindikator | Reál Marine AS

På hver indikator finnes et mini-glassrør som er delvis fylt med en rød væske. Væsken holdes på plass av overflatekrefter. Dermed aktiveres den kun når pakken har vært utsatt for et støt, normalt ved fall fra høyde. Røret blir da rødt. Indikatoren kan ikke tilbakestilles. Pakken har altså blitt skadet under transporten.

Husk allikevel at Shock Indicator kun løses ut av vibrasjoner eller støt. Pakken kan være skadd uten at indikatoren er løst ut. Uansett grunn skal skade eller mistanke om skade anmerkes på fraktdokumentene

Fordeler med Shock Indicator

 • Du kan lett identifisere pakker som har vært skadet under transport og viderebehandle disse
 • Du indikerer overfor transportør både gjennom merking og dokumenter at dette er sensitivt utstyr som må behandles spesielt
 • Du identifiserer hvor i transportprosessen skaden kom og kan iverksette forebyggende tiltak
 • Prosessene rundt skadekrav forenkles betydelig
 • Antallet skader reduseres
 • Kunden opplever en høyere kvalitet på leveransene

Slik merker du med Shock Indicator

 • Velg type Shock Indicator fra guiden basert på pakkevekt i kg og pakkevolum i m3
 • 1 Shock Indicator plasseres 10-20cm opp fra bunnen
 • Plasser 2 indikatorer diagonalt på pakker lenger enn 1 meter
 • Du kan velge å sette på en A5 størrelse etikett rundt indikatoren på pakken hvis du ønsker å forsterke budskapet.
 • Følge-sticker settes på pakkseddelen. Hensikten er at den som mottar godset får beskjed om at Shock Indicator er installert, sånn at de kan sjekke pakken før den kvitteres for.

 

Støtindikator | Reál Marine AS