Refund policy

Reklamasjoner 

Hvis det oppdages en mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). 
Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. 
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. 
Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. 
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 
En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. 
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. 
Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. 
Send en e-post til post@realmarine.no

Skade på varen 

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang til posten, før du henter ut varen. 
Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen, må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. 
Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

Mangelfull vare 

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde. 
Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 
Dette meldes til: post@realmarine.no.  
Dersom varen er mangelfull vil du få returnert faktiske fraktutlegg. 
For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Ferskvare

Enkelt varer har begrenset holdbarhetstid. 
Det aksepteres ikke retur av ferskvare dersom det er gitt rimelig tid til å ta i bruk produktet før holdbarhetstidens utløp. 
Vi vil heller ikke godta retur av varer med akkumulert kapasitet, som f.eks silica gel og ventilatorer (sammenlignbart med husholdningsbatterier). 
Disse kan ha full funksjonalitet selv om den estimerte holdbarhetstiden er utløpt.