Terms of service

Ekspedering av ordre 

Din bestilling vil normalt bli behandlet innen 2-3 virkedager.
Varer som midlertidig ikke finnes på lager ved bestilling vil bli levert med første ordre fra den respektive leverandør. 

Kontakt oss dersom du ønsker mer info om leveringstid på den aktuelle artikkel. 
Dersom ordren inneholder noen lagerførte varer og noen som ikke er på lager vil ordren normalt ekspederes når alle varene er på lager hvis ikke annet er spesifisert eller bestemt. 
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende. 
Vi står ikke ansvarlig for faktorer vi ikke kan kontrollere som forsinket frakt og annet. 
Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel. 
Dette gjelder også opplysninger oppgitt i ordrebekreftelse.

Frakt 

Vi sender normalt med MyPack eller Schenker med mindre annet er avtalt.
Fraktkostnader legges til fakturaen slik de er beregnet i nettbutikken eller etter annen avtale. 
Emballasje og pakking er inkludert i prisene. 
Våre standardbetingelser er FCA Stavanger.

Priser 

Alle priser i tilbud, over telefon og i nettbutikk er i norske kroner eksklusiv 25 % moms. 
Mange av prisene er valutasensitive og vi tar derfor forbehold om prisendring på framtidige ordre. 
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i pris- og valutasvingninger og lagersituasjon.

Gyldighet

Alle priser gyldige i 3mnd fra tilbudsdato hvis ikke annet er avtalt.

Betaling

Betalingsmetode: Kredittkort . Avtalekunder får Faktura men må da sende bestillingen inn som e-post, for eksempel ved å benytte valget Lag PDF i stedetfor Gå til kassen

Reklamasjoner 

Hvis det oppdages en mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). 
Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. 
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. 
Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. 
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 
En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. 
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. 
Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. 
Send en e-post til post@realmarine.no

Skade på varen 

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang til posten, før du henter ut varen. 
Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen, må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. 
Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

Mangelfull vare 

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde. 
Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 
Dette meldes til: post@realmarine.no.  
Dersom varen er mangelfull vil du få returnert faktiske fraktutlegg. 
For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Ferskvare

Enkelt varer har begrenset holdbarhetstid. 
Det aksepteres ikke retur av ferskvare dersom det er gitt rimelig tid til å ta i bruk produktet før holdbarhetstidens utløp. 
Vi vil heller ikke godta retur av varer med akkumulert kapasitet, som f.eks silica gel og ventilatorer (sammenlignbart med husholdningsbatterier). 
Disse kan ha full funksjonalitet selv om den estimerte holdbarhetstiden er utløpt.

Salgspant 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 

Tvister 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. 
Personkunder skal, dersom dette ikke lykkes, bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. 
Alle tvister skal løses etter norsk rett. 
Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Stavanger.